La publicitat enganyosa

Arnau Troyano, David Bonillo i Marc Torren. Avui dia estem exposats a molta informació i publicitat que trobem a la ràdio, a la televisió, al mòbil, a les revistes, quan caminem pel