Redactors juniors

Max Martí
Descripció
Hola a tothom, em dic Max i estudio a Bell-Lloc, a Girona, tot i que visc a Riudellots de la Selva. Sempre m’ha interessat el periodisme i m’agradaria dedicar-m’hi en un futur. Les meves aficions són el bàsquet, les novel·les policíaques, els documentals de gènere “True Crime” i la geografia.
Hola a todos, mi nombre es Max y estudio en Bell-Lloc, en Girona, aunque vivo en Riudellots de la Selva. Siempre me ha interesado el periodismo y me gustaría dedicarme a él en un futuro. Mis aficiones son el baloncesto, las novelas policíacas, los documentales de género "True Crime" y la geografía.
Hello everyone, my name is Max and I study in Bell-Lloc, in Girona, although I live in Riudellots de la Selva. I’ve always been interested in journalism and would like to dedicate myself to it in the future. My hobbies are basketball, crime novels, "True Crime" genre documentaries, and geography.
Sorry, Max Martí has not made any blog posts yet.
close