Redactors juniors

Ferran Vilella
Descripció
Hola el meu nom és Ferran Vilella Torner i estudio a l’escola Bell-lloc del Pla. Les meves aficions són escoltar música, jugar a futbol i practicar diversos esports com bàsquet, golf etc. Escric en aquest diari perquè el meu somni és arribar a ser periodista i pugui veure la meva evolució en quant a escriptura, expressió escrita i moltes més.
Hola mi nombre es Ferran Vilella Torner, y estudió en la escuela Bell-lloc del Pla. Mis aficiones son escuchar música, jugar a fútbol y practicar diversos deportes como básquet, golf etc. Escribo en este diario porque mi sueño es llegar a ser periodista y pueda ver mi evolución en cuanto a escritura, expresión escrita y muchas más.
Hello my name is Ferran Vilella Torner, and I study at the Bell-lloc school. My hobbies are listening to music, playing football and various sports such as basketball, golf. I write in this diary because my dream is to be a journalist and I can see my evolution in my writing and a lot of things.
Sorry, Ferran Vilella has not made any blog posts yet.
close