Redactors juniors

Salvi Ferrer
Descripció
El meu nom és Salvi Ferrer, vaig néixer a l'agost del 2006 i visc a Girona. Tinc un germà cinc anys més petit. Com a aficions m'agrada llegir, sobretot llibres d'humor, també amb fascina molt la pesca i practicar diferents esports com per exemple el tenis i el futbol, però, el que em fa gaudir més és el teatre, m’apassiona, em fa sentir molt bé. Em considero una persona alegre, oberta, molt divertida i treballadora.
Mi nombre es Salvi Ferrer, nací en agosto de 2006 y vivo en Girona. Tengo un hermano de cinco años menos. Como aficiones me gusta leer, sobre todo libros de humor, también me fascina mucho la pesca y practicar diferentes deportes como el tenis y el fútbol, ​​pero, lo que me hace disfrutar más es el teatro, me apasiona, me hace sentir muy bien. Me considero una persona alegre, abierta, muy divertida y trabajadora.
My name is Salvi Ferrer, I was born in August 2006 and I live in Girona. I have a brother five years younger. As hobbies I like to read, especially humorous books, I am also very fascinated by fishing and practicing different sports such as tennis and football, but what makes me enjoy the most is theater, I am passionate about it, it makes me feel very well. I consider myself a happy, open, very funny and hard-working person.
Sorry, Salvi Ferrer has not made any blog posts yet.
close