Redactors juniors

Alejandro Lorenzana
Descripció
Vaig néixer el 8 d´octubre del 2006 a Girona.He viscut a Riudellots tota la vida on vaig anar a la guarderia els primers dies de la meva infancia. Quan jo tenia tres anys va néixer el meu germà poc després vaig començar a estudiar al bell-lloc a p-5. Dels 6 als 8 anys em vaig aficionar a l'atletisme però tot seguit ho vaig deixar i practico futbol desde llavors. Amb 10 anys vaig tornar a deixar el futbol pero quan vaig començar l'ESO vaig tornar al bell-lloc FC pero a segon d´ESO em vaig canviar al Vilobí CF ja que l´esport és fonamental. He anat cursant l´ESO sense cap fet rellevant i l´any que ve m'agradaria fer un cicle.
Nací el 8 de octubre de 2006 en Girona.He vivido en Riudellots toda la vida donde fui a la guardería los primeros días de mi infancia. Cuando yo tenía tres años nació mi hermano poco después empecé a estudiar en Bell-lloc p-5. De los 6 a los 8 años me aficioné al atletismo pero lo dejé y practico fútbol desde entonces. Con 10 años dejé el fútbol pero cuando empecé la ESO volví al Bell-lloc FC pero en segundo de ESO me cambié al Vilobí CF ya que el deporte es fundamental. He ido cursando la ESO sin ningún hecho relevante y el próximo año me gustaría hacer un ciclo.
I was born on October 8, 2006 in Girona. I lived in Riudellots all my life where I went to kindergarten in the early days of my childhood. When I was three years old my brother was born just after I started studying in Bell-lloc at p-5. From the age of 6 to 8 I did athletics but then I stopped and I played football since then. At the age of 10 I left football again but when I started ESO I returned to the Bell-Llocl FC place but in the second year of ESO I changed to Vilobí CF because sport is fundamental. I have been studying ESO without any important fact and next year I would like to do a cycle.
Sorry, Alejandro Lorenzana has not made any blog posts yet.
close