Redactors juniors

Aniol Riu
Descripció
El meu nom és Aniol, vaig néixer el març del 2006 i per tant ara tinc 15 anys. El meu institut és el Bell-lloc del Pla, a Girona. Les meves principals aficions són el teatre i la música. Jo vull fer el batxillerat humanístic, ja que a mi m'agradaria estudiar filologia catalana a la universitat.
Mi nombre es Aniol, nací en marzo de 2006 y por lo tanto ahora tengo 15 años. Mi instituto es el Bell-lloc del Pla, en Girona. Mis principales aficiones son el teatro y la música. Yo quiero hacer el bachillerato humanístico, ya que a mí me gustaría estudiar filología catalana en la universidad.
My name is Aniol, I was born in March 2006 and therefore I am now 15 years old. My institute is the Bell-lloc del Pla, in Girona. My main hobbies are theater and music. I want to do the humanistic baccalaureate, since I would like to study Catalan philology at the university.
Sorry, Aniol Riu has not made any blog posts yet.
close