Les relacions amoroses

com són

En primer lloc, és important dir que la nostra opinió sobre aquest tema relacionat amb l’amor pot variar depenent de la persona, per això demanem disculpes si en algun moment ofenem algú. Dit això, volem començar dient que avui parlarem sobre les relacions afectives alternatives a l’amor romàntic i monògam tradicional, és a dir, l’amor amb parelles obertes i el poliamor.

Nosaltres pensem que en una relació amorosa, en cap de les situacions una parella, hauria de tenir parelles obertes o poliamor. Creiem que la definició d’una relació amorosa és l’amor entre dos individus. Aleshores, fruit d’aquest amor se’n crea un altre. Les relacions poliamoroses estan formades per més de dues persones, i no concorda amb la definició que hem comentat abans. També volem dir que que les relacions amoroses no són relacions on expressis el vertader amor cap aquella persona, que no valora com una persona estimada i que creus que no hi haurà una relació estable entre aquelles dues persones, ja que no es conformen amb elles.

Principalment, nosaltres creiem que qualsevol tipus de relacions amoroses fora de la normalitat seria difícil d’assimilar per a la nostra generació. Diem això perquè no estem educats ni acostumats, per saber portar una relació tan estranya i complexa, que a més a més, ens pot perjudicar.