L’equilibri de l’educació

L’ensenyament digital o presencial no és excloents, sinó que es poden implementar els dos

Donada la situació de la pandèmia s’ha donat un nou sistema educatiu que es l’educació digital i amb això s’ha creat el debat, que és millor la educació presencial o digital i a continuació donaré la meva opinió.  

Primerament és que l’educació presencial no s’ha de parar, els alumnes han d’estar en contacte amb l’entorn escolar, material, professors i companys, però les classes virtuals s’haurien de donar a apostar perquè és una altre manera d’ensenyar i trobo que s’ha de provar encara que no vagi bé.

En segon lloc, el que afecta als adolescents com nosaltres. Si les classes digitals es fan bé, amb els alumnes atents, és la millor manera, però després apareix el problema, i és que els alumnes no estan amb contacte amb la “realitat” perquè no tenen contacte amb els companys i els adolescents i cada cop aniran perdent la sociabilitat amb la gent i es tornaran asocials. L’ensenyament presencial és el que  rebutja els alumnes de l’escola perquè al ser un sistema tradicional no els crida l’atenció, per això als alumnes els hi va millor l’ensenyament digital, ja que els hi dona més autonomia a ells i no els hi provoca un rebuig per aprendre. 

Llavors tenim la visió dels professors, que s’haurien d’adaptar a impartir les classes digitalment, i això els hi costaria bastant, per les elevades edats, i per això haurem de tenir paciència per tenir la millor manera d’impartir les classes digitalment.

En conclusió, si li preguntes a qualsevol jove et dirà que les classes digitals són millors, però les classes presencials per molt antigues i clàssiques que siguin comparades amb les noves tecnologies si es busca un equilibri entre les dues maneres de donar classes es trobarà la millor manera per els joves i pels professors per donar les classes.