Isaac d’Aiguaviva: «Que deixin de perdre el temps amb el mòbil i que observin  més la veritat»

Aymane R., lamin D. i Beto P.

Entrevista a Isaac d’Aiguaviva professor d’art de l’escola des de fa 40 anys.

A on vas néixer? I quan?

Vaig néixer a la clínica esperança de Girona el 14 de Desembre del 1960

Se’n recorda de la seva joventut?

Si, van ser els millors 15 anys de la meva vida a Aiguaviva, vivia en una casa de pagès que tenia un bosc particular i m’agradaria tornar després de que hem jubili.

Quines activitats feia per no avrrir-se de nen?

Les activitat que jo feia de petit eren dibuixar,tirar fletxes i estar a la natura ja que m’agradava molt.

De petit compartia casa amb algú apart dels seus pares i germans?

No, però sempre anava a casa els veïns que eren una família de 12 germans i passava la tarda amb ells

Que és el que més ha canviat en els últims 30 anys?

Les preses,la gent fa les coses més accelerat i no tenen paciència ja que amb les noves tecnologies tot es fa molt ràpid.

Que li diria al seu jo de petit?

Li diria que aprofites el moment al màxim i que no penses en el que podria passar en el futur

Perquè va decidir dedicar-se al ensenyament de l’Art a els joves?

Vaig començar fent classes a Aiguaviva i em va agradar molt,i després venia amb bicicleta des de Aiguaviva fins a bell-lloc a fer classe per fer el que m’agrada que és el dibuix.

Que volies ser de petit?

De petit m’agradava l’arqueologia ja que sempre volia descobrir coses que fossin de etapes antigues i també m’agrada l’antropologia.

Quin son els teus models a seguir?

Jo tinc 3, el primer va relacionat amb l’art i es diu Fita va ser una persona que vaig estar amb ell 9 anys a Vilablareix fent classes i que me va ajudar molt fins que me va deixar el càrrec a mi. El segon es la Maria Àngela que és una gran cantant i que vaig començar el cor Maragall amb ella. El tercer que vaig conèixer més tard es en Joan Surroca que admiro molt perquè es una persona molt sàvia.

Un consell a la joventut d’avui en dia?

Que deixin de perdre el temps amb el mòbil i que observin més la veritat.