Els causants del cas GameStop

Reddit: una pàgina que és una xarxa de comunitats basada en els interessos de les persones. On últimament han originat un caos en la borsa que no s’havia vist desde fa molt de temps.