Introspecció a les fake news

72 views

El terme fake news és un anglicanisme que vol dir notícies falses. En aquestes, hi ha la intenció directa de modificar la realitat per tal de conseguir una resposta diferent de la que hi hauria amb una noticia de veritat.

Per tal que una noticia falsa sigui creïble necessita una part de veritat. Tota mentida necessita de legitimació, ja sigui una imatge, una cita, uns fets que hagin passat però tergiversat,…

Les fake news és quelcom que trobem en el dia a dia, ja sigui un missatge de whatsapp que rebem al nostre mòbil, quelcom que veiem al carrer penjat en una pancarta o en un balcó o simplement les notícies falses de cada dia que rebem de manera oral en converses informals amb veïns o amics.

Tenim diferents tipus de fake news:

  • La desinformació deliberada: Són notícies falses inventades i distribuïdes de forma deliberada. Aquestes, van dirigides a una massa que no es disposa a cambiar de parè en alguns aspectes de la seva manera de pensar, es comparteixen sense contrastar-se
  • Titulars falsos: També coneguts com a titulars clickbait, El titular és fals per tal de cridar l’atenció de la persona que ho llegeix. En general, la notícia no correspon amb el contingut de la noticia.
  • Publicacions virals: A causa del poc temps que tarda una noticia a publicar-se en les xarxes socials, l’usuari no pot contrastar correctament la noticia que ha rebut al moment, donant pas així l’opció que el subjecte estigui exposat a publicacions falses que es creu a l’instant.
  • Sàtires: No pot ser considerada fake new perquè l’objectiu principal d’aquesta és fer un to humorístic d’una notícia real barrejant-la amb fets fantàstic i irreals. El que pot arribar a passar amb aquestes és que el lector no aconsegueixi entendre el to humorístic d’aquesta i cregui que és veritat. Un clar exemple d’un diari que fa molta sàtira de la realitat és el Mundo Today.

Com es fan les fake news?

 Un element essencial i sobre el qual giren la majoria de notícies falses són les imatges. Sovint són imatges que exposin una informació falsa, i molt important, que sigui creïble. 

Les dades també poden esdevenir notícies falses quan s’interpreten malament de forma intencionada. El contingut pot arribar a ser enganyós, manipulat, inventat…

Aquestes notícies solen tenir unes intencions les quals no acostumen a ser gaire bones. Algunes busquen provocar, atacar dterminats col·lectius o líders d’opinió així com per fer partidisme.

En molts casos s’utilitza un registre formal, simulant una notícia real tot i que a vegades també hi ha informacions falses que circulen en forma de cadena de missatges amb un to més col·loquial. El llenguatge és molt important perquè aquesta notícia falsa pugui ser creïble.

Per tots els punt esmentats anteriorment podem dir que una noticia falsa és molt fàcil de realitzar.

Com evitar-les?

Acabem de veure com és i com es fa una fake new. Tot i que sigui molt complicat evitar creure-se’n alguna, és el nostre deure com a lectors contrastar la notícia que ens arriba, ja sigui per whatsapp, instagram o pel propi diari.

Però, com s’evita creure’s una fake new? Per tal de fer-ho, hem de seguir una sèrie de passos:

  • Comprovar la veracitat de l’emissor de la notícia: ¿Des de fa quan que existeix la seva conta? ¿Té el símbol de verificació activat? ¿Quants i quins són els seus seguidors? ¿Quin tipus de publicació acostuma a publicar sobre el tema?
  • Verificació dels contingut multimèdia que té en el seu compte: comprovar que els vídeos que conté la notícia tinguin una relació directa amb els fets. AIxò es pot comprovar mirant altres mitjans de la notícia per veure si en alguna hi publiquen la mateixa fotografia que, en general, si no és falsa serà la mateixa.
  • Comprovar la direcció de la web: Tot i que el format de la notícia sigui d’un mitjà de comunicació del qual estiguis familiaritzat és important comprovar que en la web d’aquell mitjà la notícia hagi estat publicada.

En conclusió, és molt important contrastar tot el que ens arriba per tal de poder tenir una millor llibertat de pensament i poder realment viure amb coneixement de la realitat.

close

El més recent